Intervju om Studierum 1

Fanny Endahl 7e
• Vad tycker du om studierum 1?
Bra men väldigt stökigt ibland.
Jättebra att man kan göra klart sina läxor, plugga till prov.
Det är bra att det är på måndagar eftersom att man kan ha prov senare i veckan.Lite kortare lektion, man tröttnar och tappar fokuset.
• Tycker ni att man ska ha detta som val fler gånger?
Ja för att om man varit borta eller om man har svårt för något så kan man hinna klart på det passet.
• Borde det vara en eller flera lärare?
En huvudlärare och en extralärare, så att en kan ha koll på klassrummet medan en annan kan hålla koll på tillexempel ett grupprum. För att det inte ska bli stökigare lika lätt.
• Är läraren bra? (Lars Klippmark)
Läraren är bra för att han tänker på vårat bästa och att han kan mycket om många ämnen vilket gör att man får hjälp. Han kan säga till om det skulle behövas men är även väldigt snäll.